حس اون میلیاردری و دارم که رفت پورشه مشکی بخره نداشت مجبور شد سفید بخره

 

 

 


منم الان رفتم چیپس سرکه نمکی بخرم نداشت فلفلی خریدم ، حس بدیه 😏😎