من جای استقلالیا بودم یکی دیگه آخر بازی می‌زدم به خودمون که 5تا شه. 5تا بهتر از اینه که دیگه همین 4م نتونیم نشون بدیم