میدونید چرا چین بزرگترین جمعیت دنیا رو داره؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
خب معلومه چون پراید ندارن و مکه هم نمیرن دیگه .....
اینو هم نمیدونستید؟

😂