پارسال پسر خالم عید اومد خونمون گفت وای فای دارید؟ 

گفتم نه آجیل داریم.

گفت منظورم اینترنته، گفتم اینکه میگی نمیدونم چیه اگه خیلی واجبه برم بخرم. گفت نه مرسی😕

 

 

یه جوری خودمو زدم به نفهمی فکر کنم امسال یا نمیان یا بیان با خودشون مودم میارن😂😂😂