از خاطرات یک داماد

 

 

 

 

والا نمی دونم چه حکمتیه؟؟؟
قبل از اینکه ازدواج کنی،
یه دختر خوشکل پیدا نمی کنی!

اما تو روز عروسی،
دخترای خوشکل دسته به دسته
با نظم و ترتیب یک جا نشسته!😂😂😂