دکترا میگن اگه نیمرو رو دوباره گرم کنی بخوری سرطان زاست ...😐

سوال من اینه که ...

کسیو که دوباره نیمرو رو گرم میکنه میخوره رو از سرطان میترسونی؟
اون دیگه هیچی واسه از دست دادن نداره برو از خدا بتــــــــــرس 😅