کاش همینجور که صدای پای بهار رو میشنوید که داره میاد ، همونجوری هم صدای پای غم و غصه هاتونو بشنوید که داره میره ‏عید همگی مبارک♥️