قلقلی

امیدوارم همیشه لبخند بر لب داشته باشید

قلقلی

امیدوارم همیشه لبخند بر لب داشته باشید

قلقلی
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
نویسندگان

وانت هیتلر

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳ ب.ظ

😂😂😂 سر چهار راه بودم یهو ی وانت چراغ قرمزو رد کرد

پلیس تو بلندگو گفت وانت کجا میری؟

وانتیه هم تو بلند گو گفت دارم میرم بار بیارم دیرم شده عجله دارم...


..

.

.

.

.

.

.

.یعنی ی همچین ملت شادی هستیما...😂😂😂

.............

یه بار تا ۳ظهر خوابیده بودم بابام اومد گفت بلندشو دیگه خرس گنده عصر شد، از جام پاشدم بش گفتم؛ 

اگر بی هدف از خواب بیدار شدید بهتر است بخوابید... استیو جابز. 😎


با دستاش یقمو گرفت از پنجره اتاقم منو انداخت پایین گفت؛ 

آدم های بی ارزش را نابود کنید.... هیتلر. 

موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۹۸/۰۵/۰۱
😂مهسا😂 اا