قلقلی

امیدوارم همیشه لبخند بر لب داشته باشید

ان کیست

ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻭﺳﺖ! ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻮﺏ ﻣﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ...
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ؟؟
؟ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻧﺪﻭﻧﯿن :|

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۰۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

استقلال

من جای استقلالیا بودم یکی دیگه آخر بازی می‌زدم به خودمون که 5تا شه. 5تا بهتر از اینه که دیگه همین 4م نتونیم نشون بدیم

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

چین

میدونید چرا چین بزرگترین جمعیت دنیا رو داره؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
خب معلومه چون پراید ندارن و مکه هم نمیرن دیگه .....
اینو هم نمیدونستید؟

😂 

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

ولنتاین

دوست پسرم گف یا سوسکارو بخور یا کات کنیم😖😐

فکر کرده میتونه ولنتاین و بپیچونه😐😏


فقط یه کم تلخ بود همین😋

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

سفیر

بانـو هایـده میفرماینـد:💬

 

کیه اهـلِ جهـنم که خـونش تو بهشـته؟🤔

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب: سَفـیر ایـران در تایلـَند 😑😂

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

غافل گیری

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺎﺩﯼ ﻗﻨﺪ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ! 

ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ

ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻗﻬﻮﻩ !

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺖ که محل غافل گیریه😂

 

 

.

کولرگازی و آبی با برق کار میکنن!

اره برقی با بنزین کار میکنه!

سه تار ۴ تا تار دار!

هفت تیر ۶ تا تیر داره!

صائب تبریزی هم اصفهانیه!

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

کچل

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﺮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ ﺟﻠﻮﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﻛﭽﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ!

 

ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺯﺩﻯ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﭽﻠﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ.ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﭽﻠﻪ !!!

 

 

 

ﮐﭽﻠﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻫﻮﯼ ﺑﭽﻪ ، ﭼﺮﺍ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻦ ؟؟؟ 

 

ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ، ﺧﻮﺑﯽ ؟

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎﮐﭽﻞ ﮐﻴﻪ !!!

 

ﭘﺴﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺥ ﺁﺥ ، ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﮏ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺿﺎﻛﭽﻠﻪ !

 

ﺩﻭ ﺩﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 10 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖﻣﻴﺪﻡ !

 

ﺑﭽﻬﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﭽﻠﻪ !

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﺎﺯ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﺩﻯ ؟؟؟

 

ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺗﻮﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﻧﻴﺴﺘﻰ ؟؟

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺨﺪﺍﺍﺍﺍﺍ .

 

 

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻴﺮﻩ 10 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ. 

ﺑﺎﺯ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺏ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻭ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 100 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ 

ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ !

 

ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ .ﻣﻴﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻩ ﻛﭽﻠﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ,ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﺩﻡ.😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😎😎😎😎😎

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

ما بی بی

دختره 11 سالشه پست گذاشته :

سال ها با تــــــــــــــــــــــــو خاطره داشتم

ولی افسوس که زمونه از هم جدامون کرد ..!!

.

.

 

.

  

فکر کنم منظورش با مای بی بی بوده....!!!

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

حس

حس اون میلیاردری و دارم که رفت پورشه مشکی بخره نداشت مجبور شد سفید بخره

 

 

 


منم الان رفتم چیپس سرکه نمکی بخرم نداشت فلفلی خریدم ، حس بدیه 😏😎

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

کلاس

سر کلاس با بچه ها شلوغ میکردیم...😉😉😉😉

استاده اومده میگه:😎😎😎😎

اینجا طویلس ؟؟؟؟؟؟ 😠😠😠😠
یکی از ته کلاس داد زد نه استاد اشتباه اومدی اینجا مدرسه س...😂😂😂

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون