قلقلی

امیدوارم همیشه لبخند بر لب داشته باشید

چین

میدونید چرا چین بزرگترین جمعیت دنیا رو داره؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
خب معلومه چون پراید ندارن و مکه هم نمیرن دیگه .....
اینو هم نمیدونستید؟

😂 

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

ولنتاین

دوست پسرم گف یا سوسکارو بخور یا کات کنیم😖😐

فکر کرده میتونه ولنتاین و بپیچونه😐😏


فقط یه کم تلخ بود همین😋

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

سفیر

بانـو هایـده میفرماینـد:💬

 

کیه اهـلِ جهـنم که خـونش تو بهشـته؟🤔

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب: سَفـیر ایـران در تایلـَند 😑😂

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۵۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

غافل گیری

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺎﺩﯼ ﻗﻨﺪ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ! 

ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎﺭﯼ ﻋﻄﺮ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻪ

ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻗﻬﻮﻩ !

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺖ که محل غافل گیریه😂

 

 

.

کولرگازی و آبی با برق کار میکنن!

اره برقی با بنزین کار میکنه!

سه تار ۴ تا تار دار!

هفت تیر ۶ تا تیر داره!

صائب تبریزی هم اصفهانیه!

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

کچل

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﺮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ ﺟﻠﻮﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﻛﭽﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ!

 

ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺯﺩﻯ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﭽﻠﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ.ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﮐﭽﻠﻪ !!!

 

 

 

ﮐﭽﻠﻪ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻫﻮﯼ ﺑﭽﻪ ، ﭼﺮﺍ ﺯﺩﯼ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻦ ؟؟؟ 

 

ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ، ﺧﻮﺑﯽ ؟

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎﮐﭽﻞ ﮐﻴﻪ !!!

 

ﭘﺴﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﺥ ﺁﺥ ، ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﮏ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺿﺎﻛﭽﻠﻪ !

 

ﺩﻭ ﺩﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 10 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖﻣﻴﺪﻡ !

 

ﺑﭽﻬﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﭽﻠﻪ !

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﺎﺯ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﺩﻯ ؟؟؟

 

ﺑﭽﻬﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺗﻮﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﻧﻴﺴﺘﻰ ؟؟

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ ﺑﺨﺪﺍﺍﺍﺍﺍ .

 

 

 

ﮐﭽﻠﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻴﺮﻩ 10 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ. 

ﺑﺎﺯ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﺏ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻭ ﺑﺰﻧﻰ ﭘﺴﻪ ﻛﻠﻪ ﺵ 100 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ 

ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ !

 

ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ .ﻣﻴﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻩ ﻛﭽﻠﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ,ﻣﻴﮕﻪ : ﺭﺿﺎ ﮐﭽﻞ ﺗﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﺩﻡ.😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😎😎😎😎😎

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

ما بی بی

دختره 11 سالشه پست گذاشته :

سال ها با تــــــــــــــــــــــــو خاطره داشتم

ولی افسوس که زمونه از هم جدامون کرد ..!!

.

.

 

.

  

فکر کنم منظورش با مای بی بی بوده....!!!

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۴۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

حس

حس اون میلیاردری و دارم که رفت پورشه مشکی بخره نداشت مجبور شد سفید بخره

 

 

 


منم الان رفتم چیپس سرکه نمکی بخرم نداشت فلفلی خریدم ، حس بدیه 😏😎

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

کلاس

سر کلاس با بچه ها شلوغ میکردیم...😉😉😉😉

استاده اومده میگه:😎😎😎😎

اینجا طویلس ؟؟؟؟؟؟ 😠😠😠😠
یکی از ته کلاس داد زد نه استاد اشتباه اومدی اینجا مدرسه س...😂😂😂

۱۶ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهسا جون

دکتر

بابا بزرگم رو نصف شب بردم دکتر به دکتره میگه اقای دکتر یه دارویی بهم بده دردم ساکت بشه تا فردا برم پیش یه دکتر درس و حسابی!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      من فقط سقف رو نگاه میکردم
۱۵ اسفند ۹۶ ، ۲۰:۳۸ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون