قلقلی

امیدوارم همیشه لبخند بر لب داشته باشید

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

سوتی خخخخ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۸ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

تو مرا ازردی

تو مرا آنقدر آزردی که خودم کوچ کنم از شهرت...
بکنم دل ز دل چون سنگت...
تو خیالت راحت میروم از قلبت...
میشوم دورترین خاطره در شبهایت...
تو به من میخندی..
باز می آید و میسوزد از این عشق ولی...
برنمیگردم نه...
میروم آنجایی که دلی بهر دلی تب دارد...
عشق زیباست و حرمت دارد تو بمان...
دلت ارزانی هرکس که دلش مثل دلت سردو بی روح شده است...
تو بمان در شهرت..                                                                 سهراب سپهری

۲۸ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۵۸ ۱۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
مهسا جون

ایکس

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ :

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ X ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ؟

ﻧﺎﺯﯼ : 23.5

ﮔﻠﯽ : 23.5 

ﻣﻬﻨﺎﺯ : 23.54

ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ :

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ X ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ؟

ﻏﻼﻡ :574

ﯾﻮﺳﻒ : 0.29

جعفر :138-

محمود : کدوم X حاجی؟؟؟ مگه ضربدر نبود؟؟

 

 

عاشق این محمودم😳😂😂😂

 

10 سال بعد 

 

نازی=خانه دار

گلی =خانه دار

مهناز=خانه دار 

 

غلام =جراح دیسک وستون فقرات

یوسف =خلبان

جعفر=مهندس نانو

محمود = رئیس جمهور ایران

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۲۵ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۰۵ ۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

حس بد

ﺣﺲ ﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻓﯿﻠﻢ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﺘﻮ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺑﺒﯿﻨﯽ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻣﯿﻠﺮﺯﻭﻧﯿﯿﯿﯿﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮕـِ ﺍﻣﺸﻮ ﺷﻮ ﺷﻪ ......:😆😆😈😆😆

۲۲ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۳۰ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهسا جون

ادم اینقد بیجنبه؟؟؟؟؟

دوستم تعریف میکرد که یکی از دوستاش گفته                                  ﺩﯾــﺮﻭﺯﮔﻮﺷﯿـﻢ ﺷﺎﺭﮊ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ

ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ :
...
ﺳــﻼﻡ ﻋـﺸـﻘــﻢ ﺧـﺴــﺘـﻪ ﻧـﺒـﺎﺷــﯽ )):

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺳــﻼﻡ ،ﺑـﻪ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻋـﺠـﺐ ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺣـﺮﻓـﺎ ﺯﺩﯼ

ﺷــﻤــﺎ ﻫــﻢ ﺧـﺴـﺘـﻪ ﻧـﺒـﺎﺷـﯽ ﺧـﺎﻧـﻮﻣــﻢ!

ﻣـﻨــﻢ ﮐـﻪ ﺩﯾــﺪﻡ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﻢ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻩ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ جواب ﺩﺍﺩﻡ :

ﺇﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺍ ﺭﺿـــﺎ ﺟــﻮﻧـــﻢ ؟ﻣـﮕــﻪ ﻣــﺎ ﭼـﯿـﻤــﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ

ﺟــﻮﻭﻧـﺎ ﮐـﻤـﺘـﺮﻩ ﻋـﺠـﯿـﺠـﻢ،قلبوﻥ ﮐـﻠـﻪ ﮐـﭽـﻠـﺖ ﺑـﺸـﻢ

ﺧـﺐ ﺩﻟـﻢ ﺗـﻨـﮕـﯿـﺪﻩ ﻭﺍﺳـﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧـﻮﺵ ﻧـﺎﻣـﺰﺩﯾـﻤــﻮﻥ

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﻭﺍﻻ ﻫـﯿـﭽــﯿـﻤـﻮﻥ ، ﺟــﻮﻭﻧــﺎﯼ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﮐـﻪ ﺟـﻮﻭﻥ

ﻧـﯿـﺴـﺘـﻦ ﯾـﻪ ﻣـﺸـﺖ ﺣـﯿـﻒ ﻧــﻮﻥ ﻣــﺚ علی خوﺩﻣـﻮﻧـﻦ دیگه.

ﻣــﻦ: ﺭﺿــﺎ ﺟـﻮﻧــﻢ؟ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻫــﻮﺍ ﺩﻭﻧـﻔــﺮﻩ ﺱ ﺁﻗــﺎﻣــﻮﻥ

علی رو بپیچونیم بریم ﺳـﯿـﻨـﻤـﺎ عشیشم؟

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ : ﺑـﺎﺷﻪ ﺑـﺮﯾـﻢ ﻋـﺰﯾـﺰﻡ ﻓـﻘـﻂ ﺣـﻮﺍﺳـﺖ ﺑـﺎﺷـﻪ ﭘـﯿـﺎﻣـﻬـﺎ ﺭﻭ

ﭘـﺎﮎ کنی این علی میبینه آبروریزی می ﮐـﻨـﻪ

ﺧـﻮﺩﺕ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺩﻭﻧـﯽ ﭼـﻘـﺪ ﺑـﯿـﺸـﻮﺭﻩ!

ﻣـﻦ: ﺧـﯿـﺎﻟـﺖ ﺭﺍﺣــﺖ ﺭﺿـﺎ جونم بین ﺧـﻮﺩﻣـﻮﻥﻣـﯽﻣـﻮﻧـﻪ.

ﺷـﻬـﺮﯾـﻪﺩﺍﻧـﺸـﮕـﺎﻡ 900ﺗـﻮﻣـﺎﻥ ﺷـﺪﻩ
ﺷـﻬـﺮﯾـﻪﺭﻭ ﺑـﺮﯾـﺰ ﺗـﺎ ﺑـﯿـﻦ ﺧـﻮﺩﻣـﻮﻥ ﺑـﻤـﻮﻧـﻪ !

ﺑـﺎﺑـﺎﻡ: علی به جان خودم اومدم خونه ﭘـﺮﺗـﺖ

ﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﺑـﯿـﺮﻭﻥ،ﺧـﻮﺩﺕ ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﻭﺳـﺎﯾـﻠـﺖ ﺭﻭ ﺟـﻤـﻊ ﮐـﻦ

ﮔــﻮﺭﺗـﻮ ﮔـﻢ ﮐـﻦ ﺗــﺎ ﮐـﺘـﮏ ﻧـﺨـﻮﺭﺩﯼ ! بیشعوورررررر...ادم اینقد بی جنبه

۱۴ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۲۲ ۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱
مهسا جون

ریلی

خود خارجیا وقتی خیلی از یه چیزی تعجب میکنن میگن «ابلفضی؟»

 

 

 

 

بعد شما راه به راه میگین ریلی؟ ریلی و مرگ

۰۲ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۴۳ ۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۲
مهسا جون

عیدتون مبارک

کاش همینجور که صدای پای بهار رو میشنوید که داره میاد ، همونجوری هم صدای پای غم و غصه هاتونو بشنوید که داره میره ‏عید همگی مبارک♥️

۰۱ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۲۲ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
مهسا جون